Simpozionul Internațional
„Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie”

ediția 23
Abordări multiculturale ale sistemelor umane


International Symposium
“Theoretical and Applied in Psychology”

23rd edition
Multicultural Approaches to Human Systems

23
XXIII
peste 20 de ani de tradiție științifică
over 20 years of scientific tradition 

Invitație / Invitation
 
23
Timișoara
20-21 noiembrie 2015, Hotel Perla 4 
20-21 november 2015 

Program & Location
 
23
Memento
SICAP in rețele sociale
SICAP on social networks

Facebook
 
 

Retrospectivă

- Psihologia – continuitate în dezvoltarea personală și profesională, 2014
- Psihologia și dezvoltarea continuă, 2013
- Devianţă şi normalitate, 2012
- Tradiționalism și modernism, 2010
- Teoretic si aplicativ in cercetarea psihologica, 2009
- Cercetarea experimentală şi nonexperimentală în psihologie, 2008
- Psihologia în contextul integrării europene, 2007
- Psihologia şi aderarea europeană, 2006

Retrospectiva SICAP

SICAP

Simpozionul Internațional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” este, începând cu anul 1991, o manifestare științifică organizată anual de către Facultatea de Psihologie a Universității Tibiscus din Timișoara împreună cu parteneri din România și străinătate și se adresează specialiștilor și studenților din domeniul științelor socio-umane.

 

Contact

 
+4 (0723) 246568
+4 (0723) 691933 (specialiști ANP) 
 
 
str. Lascăr Catargiu nr. 6
RO-300559 Timișoara
 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.